KVM NAT VPS

KVM - Singapore
KVM-NAT-256MB (Singapore)

1 CPU Core(s) (fair share)

256MB RAM + 128MB swap

5GB NVMe/SSD disk space

/80 IPv6 + NAT IPv4

250GB @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-0.5GB (Singapore)

1 CPU Core(s) (fair share)

512MB RAM

5GB NVMe/SSD disk space

/80 IPv6 + NAT IPv4

375GB @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-1GB (Singapore)

1 CPU Core(s) (fair share)

1GB RAM

15GB NVMe/SSD disk space

/80 IPv6 + NAT IPv4

500GB @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-2GB (Singapore)

2 CPU Core(s) (fair share)

2GB RAM

25GB NVMe/SSD disk space

/80 IPv6 + NAT IPv4

1TB @ 1Gbps

Free Backups and Restore

KVM - Poland
KVM-NAT-256MB (Poland)

1 CPU Core(s) (fair share)

256MB RAM + 128MB swap

5GB NVMe disk space

/64 IPv6 + NAT IPv4

750GB transfer @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-0.5GB (Poland)

1 CPU Core(s) (fair share)

512MB RAM

5GB NVMe disk space

/64 IPv6 + NAT IPv4

1TB transfer @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-1GB (Poland)

1 CPU Core(s) (fair share)

1GB RAM

15GB NVMe disk space

/64 IPv6 + NAT IPv4

1.5TB transfer @ 1Gbps

Free Backups and Restore


KVM-NAT-2GB (Poland)

2 CPU Core(s) (fair share)

2GB RAM

25GB NVMe disk space

/64 IPv6 + NAT IPv4

4TB transfer @ 1Gbps

Free Backups and Restore